Мэдээ

Мэдээ

 • “全国医疗器械安全推广周”家用医疗器械科学合理采购

  “Эмнэлгийнхэрэгслийнаюулгүйбайдлыгсурталчлахүндэснийдолоохоног”Өрхийнэмнэлгийнхэрэгслийншинжлэхухааныүндэслэлтэйхудалданавалт

  Эмнэлгийнхэрэгсэлгэжхүнийбиедшуудбадамбайдлаарашиглагддагбагажхэрэгсэл,тоногтөхөөрөмж,цахилгаанхэрэгсэл,体外оношлогооныурвалж,калибратор,материалболонбусадижилтөстэйбуюухолбогдохзүйлийг,үүндшаардлагатайкомпьютерийнпрограмхангамжийгхэлнэ。Уг хэрэгслийг ихэвчлэн физик аргаар олж авдаг。
  Цаашунших
 • 医疗器械的未来发展

  Эмнэлгийн хэрэгслийн ирээдүйн хөгжил

  Эмнэлгийнтоногтөхөөрөмжийнөнөөгийнхурдацтайхөгжижбуйчигхандлагындагууэмнэлгийнтоногтөхөөрөмжийнүйлдвэрньхувьхү,ноюунухаан,хөдөлгөөнтбайдлынүүднээсдизайнхийхшаардлагатайбайна。Нэгталаас,эдгээрхэтийнтөлөвүүдньнийгмийнхөгжлийнхэрэгцээгдэмжижчадна。Нөгөөтэйгүүр, эдгээр гурван цэг нь…
  Цаашунших
 • 2020年10月19-25日“医疗器械安全宣传周”主题“安全使用设备保护健康”

  2020年оны10 -рсарын19-25——ныөдрүүдэд”эмнэлгийнхэрэгслийнаюулгүйбайдлынсурталчилгааныдолоохоног”сэдэв”эрүүлмэндийгхамгаалахтоногтөхөөрөмжийгаюулгүйашиглах”

  [Эмнэлгийнтоногтөхөөрөмж]:Хүнийбиедшуудболоншуудбусбайдлаарашиглагддагбагажхэрэгсэл,тоногтөхөөрөмж,цахилгаанхэрэгсэл,体外оношилгооныурвалжбакалибратор,материалболонбусадижилтөстэйбуюухолбогдохзүйлийг,үүндшаардлагатайкомпьютерийнпрограмхангамжийгхэлнэ;түүний хэрэгслийг ихэвчлэн физик м…
  Цаашунших
 • 2019年CMEF

  2019年CMEF

  Огноо:2019оны5 -рсарын14 - 17 -ныөдрүүдэдболохүзэсгэлэн:CMEF 2019лангууныдугаар:H7.1 G09, G11, H12, H14Хятадулсынолонулсынэмнэлгийнтоногтөхөөрөмжийнүзэсгэлэняармагтэмнэлгийноптик,цахилгаанэмчилгээнийтөхөөрөмж,эрүүлмэндийнүйлчилгээ,өмсөжболохуйцбүтээгдэхүүнийгдэлгэнүзүүлнэ。тоногтөхөөрөмж,үйлчилгээ,түүнийдоторэмнэлгийним……
  Цаашунших
 • 2019医院世博会

  2019 оны эмнэлгийн экспо

  Огноо:23日-ныөдөр,2019оныүзэсгэлэн:印尼国际医院世博会лангуу没有:220年HA105гаруйсаяхүнамтайИндонезньэмнэлгийнтоногтөхөөрөмжийнхамгийнтомзахзээлдбагтдаг。Импортынүнийндүнгийн80хувьньИндонезиньгадаадынтоногтөхөөрөмжөөсхамааралтайхэвээрбайгаагхаруулжбайна……
  Цаашунших
 • 2018年医学

  2018年Эрүүлмэндийн

  Огноо:2018оны12 -рсарын15 -наас15 -ныөдрүүдэдүзэсгэлэн:书2018лангууныдугаар:6 h68Х制成аяг:Дюссельдорфынүзэсгэлэнгийнтөв,Stockumer KirchstraBe 61 d - 40474杜塞尔多夫40гаруйжилийнтуршшинжээчбүрийнхуанлидээрбаттайтогтожирсэн。。Medica нь олон шалтгаантай байдаг…
  Цаашунших
 • 2020年CMEF

  2020年CMEF

  Огноо:2020оны19 -рсарын22-2——ныөдрүүдэдболохүзэсгэлэн:CMEF 2020лангуу№:H8.1 R47, R49
  Цаашунших
Baidu