suction-liner
nebulizer-mask
氧气面罩

उत्पादनप्रदर्शन

सक्शनसिस्टमहेल्थकेअरसुविधेच्यासर्वऑपरेशन्सआणिभागातसुरक्षितआणिविश्वासार्हफ्लुइडसंग्रहप्रदानकरते。1000年सक्शनबॅगमिलीआणि2000मिलीआकारातउपलब्धआहेत。तेपातळपरंतुमजबूतपॉलिथिलीनफिल्मपासूनबनविलेलेआहेत,ज्यामुळेसिस्टमसुरक्षित,आरोग्यदायीआणिटिकाऊबनते。

  • 产品
  • 产品

अधिकउत्पादने

  • 关于我们
  • 关于我们

आम्हालाकानिवडा

जिआंग्सूबोर्नसॉनमेडिकलइन्स्ट्रुमेंटकंपनी,लि。वैद्यकीयउपकरणेसंशोधन,उत्पादनआणिविपणनामध्येगुंतलेलीआहे。एमडीआणिवरिष्ठअभियंतायांच्यानेतृत्वातआरअँडडीटीममार्केट——देणारं,विज्ञानआणितंत्रज्ञानाचेमार्गदर्शकम्हणूनपालनकरतेआणिसततउच्च——टेकउत्पादनांचाविकासकरतात。श्वसन,他नेस्थेसियोलॉजीआणिआपत्कालीनचिकित्सकांच्याविशेषआवश्यकतापूर्णकरा。

कंपनीबातम्या

“राष्ट्रीयवैद्यकीयडिव्हाइससुरक्षाप्रोत्साहनसप्ताह”घरगुतीवैद्यकीयउपकरणांचीवैज्ञानिकआणिवाजवीखरेदी

वैद्यकीयउपकरणेआवश्यकसंगणकसॉफ्टवेअरसह,मानवीशरीरावरथेटकिंवाअप्रत्यक्षपणेवापरल्याजाणार्याउपकरणांमध्ये,उपकरणे,उपकरणे,इनविट्रोडायग्नोस्टिकअभिकर्मकआणिकॅलिब्रेटर,साहित्यआणिइतरतत्समकिंवासंबंधितवस्तूंचासंदर्भघेतात。उपयुक्तताप्रामुख्यानेशारीरिकपद्धतींद्वारेप्राप्तकेलीजाते……

वैद्यकीय उपकरणांचा भविष्यकाळ विकास

वैद्यकीयउपकरणांच्यासध्याच्यावेगवानप्रवृत्तीमुळेवैद्यकीयउपकरणेउद्योगालावैयक्तिकरण,बुद्धिमत्ताआणिगतिशीलतेच्यादृष्टीकोनातूनडिझाइनकरणेआवश्यकआहे。एकीकडे,हेदृष्टीकोनसामाजिकविकासाच्याआवश्यकतांनाप्रोत्साहनदेते。दुसरीकडे, हे तीन गुण als…

  • 中国供应商优质塑料滑动

    चीन पुरवठा करणारा उच्च प्रतीची प्लास्टिक सरकता

Baidu