ਯੈਨਕਾauਰਹੈਂਡਲਨਾਲਟਿ连接ਬਨੂੰਜੋੜਨਾ

连接管与yankauer手柄特色图像
 • 连接管与Yankauer手柄
 • 连接管与Yankauer手柄
 • 连接管与Yankauer手柄
 • 连接管与Yankauer手柄
 • 连接管与Yankauer手柄
 • 连接管与Yankauer手柄

ਯੈਨਕਾauਰਹੈਂਡਲਨਾਲਟਿ连接ਬਨੂੰਜੋੜਨਾ

ਛੋਟਾਵੇਰਵਾ:

1.ਯਾਂਕਾਓਰਯਾਂਕਾਓਰਚੂਸਣਕੈਥੀਟਰਆਮਤੌਰਤੌਰਚੂਸਣਚੂਸਣਵਾਲੀਆਂਕੁਨੈਕਸ਼ਨਕੇਵਰਤਿਆਜਾਂਦਾਹੈਹੈਇਹਥੋਰਸਿਕਪੇਟਜਾਂਪੇਟਦੀਆਂਦੇਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਦੇਦੌਰਾਨਅਭਿਆਸਕਦੇਨਾਲਦੇਤਰਲਦੇਦੌਰਾਨਅਭਿਆਸਕਦੇਨਾਲਸਰੀਰਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਦੇਦੌਰਾਨਅਭਿਆਸਕਅਭਿਆਸਕਦੇਤਰਲਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਦੇਦੌਰਾਨਅਭਿਆਸਕਅਭਿਆਸਕਜਾਂਦਾਤਰਲਚੂਸਣਨਾਲਵਾਲੀਆਂਵਾਲੀਆਂਕੁਨੈਕਸ਼ਨਜਾਂਦਾਹੈਹੈਚੂਸਣਚੂਸਣਵਾਲੀਆਂਵਾਲੀਆਂਕੁਨੈਕਸ਼ਨਕੁਨੈਕਸ਼ਨਹੈਹੈਚੂਸਣਚੂਸਣਵਾਲੀਆਂਵਾਲੀਆਂਵਾਲੀਆਂਕੁਨੈਕਸ਼ਨਵਰਤਿਆਹੈਚੂਸਣਚੂਸਣਨਾਲਵਾਲੀਆਂਵਾਲੀਆਂਕੁਨੈਕਸ਼ਨਕੁਨੈਕਸ਼ਨਕੁਨੈਕਸ਼ਨਬਾਂਚੂਸਣਦੇਨਾਲਵਾਲੀਆਂਕੁਨੈਕਸ਼ਨਕੁਨੈਕਸ਼ਨਟਿਬਾਂਬਾਂਦੇਦੇਨਾਲਮਿਲਕੁਨੈਕਸ਼ਨਟਿ¶

2.ਯੈਂਕਾauਰਰਹੈਂਡਲਹੈਂਡਲਵਧੇਰੇਦਰਸ਼ਣਪਾਰਦਰਸ਼ੀਸਮੱਗਰੀਦਾਬਣਿਆਬਣਿਆਲਈਪਾਰਦਰਸ਼ੀਸਮੱਗਰੀਸਮੱਗਰੀਦਾਬਣਿਆ

3.ਟਿ。ਬਬਦੀਆਂਪੱਕੀਆਂਪੱਕੀਆਂਕੰਧਾਂਉੱਤਮਅਤੇਅਤੇਕਿੰਕਿੰਗਕਿੰਕਿੰਗਪ੍ਰਦਾਨਕਰਦੀਆਂ


ਉਤਪਾਦਵੇਰਵਾ

ਉਤਪਾਦਟੈਗ

ਉਤਪਾਦਵੇਰਵਾ

1.ਯਾਂਕਾਓਰਯਾਂਕਾਓਰਚੂਸਣਕੈਥੀਟਰਆਮਤੌਰਤੌਰਚੂਸਣਚੂਸਣਵਾਲੀਆਂਕੁਨੈਕਸ਼ਨਕੇਵਰਤਿਆਜਾਂਦਾਹੈਹੈਇਹਥੋਰਸਿਕਪੇਟਜਾਂਪੇਟਦੀਆਂਦੇਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਦੇਦੌਰਾਨਅਭਿਆਸਕਦੇਨਾਲਦੇਤਰਲਦੇਦੌਰਾਨਅਭਿਆਸਕਦੇਨਾਲਸਰੀਰਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਦੇਦੌਰਾਨਅਭਿਆਸਕਅਭਿਆਸਕਦੇਤਰਲਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਦੇਦੌਰਾਨਅਭਿਆਸਕਅਭਿਆਸਕਜਾਂਦਾਤਰਲਚੂਸਣਨਾਲਵਾਲੀਆਂਵਾਲੀਆਂਕੁਨੈਕਸ਼ਨਜਾਂਦਾਹੈਹੈਚੂਸਣਚੂਸਣਵਾਲੀਆਂਵਾਲੀਆਂਕੁਨੈਕਸ਼ਨਕੁਨੈਕਸ਼ਨਹੈਹੈਚੂਸਣਚੂਸਣਵਾਲੀਆਂਵਾਲੀਆਂਵਾਲੀਆਂਕੁਨੈਕਸ਼ਨਵਰਤਿਆਹੈਚੂਸਣਚੂਸਣਨਾਲਵਾਲੀਆਂਵਾਲੀਆਂਕੁਨੈਕਸ਼ਨਕੁਨੈਕਸ਼ਨਕੁਨੈਕਸ਼ਨਬਾਂਚੂਸਣਦੇਨਾਲਵਾਲੀਆਂਕੁਨੈਕਸ਼ਨਕੁਨੈਕਸ਼ਨਟਿਬਾਂਬਾਂਦੇਦੇਨਾਲਮਿਲਕੁਨੈਕਸ਼ਨਟਿ¶

2.ਯੈਂਕਾauਰਰਹੈਂਡਲਹੈਂਡਲਵਧੇਰੇਦਰਸ਼ਣਪਾਰਦਰਸ਼ੀਸਮੱਗਰੀਦਾਬਣਿਆਬਣਿਆਲਈਪਾਰਦਰਸ਼ੀਸਮੱਗਰੀਸਮੱਗਰੀਦਾਬਣਿਆ

3.ਟਿ。ਬਬਦੀਆਂਪੱਕੀਆਂਪੱਕੀਆਂਕੰਧਾਂਉੱਤਮਅਤੇਅਤੇਕਿੰਕਿੰਗਕਿੰਕਿੰਗਪ੍ਰਦਾਨਕਰਦੀਆਂ

ਤੇਜ਼ਵੇਰਵਾ

1.ਆਕਾਰ:9/32“,3/16”,1/4“

2.ਟਿਪਦੀਕਿਸਮ:ਤਾਜਦਾਸੁਝਾਅ,ਫਲੈਟਦਾਸੁਝਾਅ,

3.ਹੈਂਡਲਦੀਕਿਸਮ:ਵੇਂਟਦੇਨਾਲ,ਬਿਨਾਂਵੈਂਟਦੇ

4.ਲੰਬਾਈਲੰਬਾਈਦੀਆਂਕਈ

5.ਗੁਣਤਾਗੁਣਤਾ:ਸੀਈ,ਆਈਐਸਓ13485

ਪੈਕੇਜਿੰਗਅਤੇਸਪੁਰਦਗੀ

ਵੇਚਣਵਾਲੀਆਂਇਕਾਈਆਂ:ਇਕੱਲੇਇਕਾਈ
ਮੇਰੀਅਗਵਾਈਕਰੋ:<25ਦਿਨ

ਪੋਰਟ:ਸ਼ੰਘਾਈ

ਜਨਮਦਾਸਥਾਨ:ਜਿਆਂਗਸੁਚੀਨ

ਨਸਬੰਦੀ:ਈਓਗੈਸ

ਨਮੂਨਾ:ਮੁਫਤ


 • ਪਿਛਲਾ:
 • ਅਗਲਾ:

 • ਆਪਣਾਸੁਨੇਹਾਇਥੇਲਿਖੋਅਤੇਸਾਨੂੰਭੇਜੋ

  ਉਤਪਾਦਵਰਗ

   Baidu